Welkom

De Bovenschoolse voorziening is een initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Roosendaal-Halderberge-Moerdijk:

Jan Tinbergencollege
Curio Prinsentuin Oudenbosch
Marklandcollege Oudenbosch en Zevenbergen-
Scholengroep Tongerlo.

De Bovenschoolse voorziening is bestemd voor leerlingen die tijdelijk geen les op de eigen school kunnen krijgen omdat zij een korte ‘time-out’ nodig hebben.

Op de Bovenschoolse voorziening maken leerlingen en een kleine groep hun schoolwerk en werken zij aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. De Bovenschoolse voorziening kenmerkt zich door een kleine groep, waarin veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding.

Een plaatsing bij de Bovenschoolse voorziening duurt maximaal 13 weken. In die periode blijft er veel contact met de eigen school en werkt de leerling aan het onderwijsprogramma van de school van herkomst.

Het doel is om na 13 weken weer terug te keren op de eigen school, waarbij zowel de school als de leerling door de Bovenschoolse voorziening begeleid wordt bij terugkeer.

Aanmelding bij de Bovenschoolse voorziening kan alleen door de ondersteuningscoördinator van één van de aangesloten scholen. Voor informatie over de Bovenschoolse voorziening kunt u contact opnemen met de projectleider, Sylvia Schoonen. Zij is bereikbaar via S.Schoonen@bsvz.nl